About Us (เกี่ยวกับเรา)

2

พีพีเฟ้นซ์ ผู้นำด้านระบบรั้วทนสนิม เราจำหน่ายและให้ความรู้ในด้านการใช้ระบบรั้วตาข่าย
รั้วลวดหนาม รั้วไฟฟ้า รั้วลวดทนแรงตึง โดยเน้นถึงการให้ข้อมูลที่โปร่งใสและการบริการหลังการขาย
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกและติดตั้งรั้วประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพการใช้งานจริงสูงสุด

Advertisements

2 thoughts on “About Us (เกี่ยวกับเรา)

  1. กรชนก says:

    สนใจรั้วฟิคล์ลอค ความสูง 155 ม้วนละเท่าไหร่คะ ร้านอยู่ตรงไหน มีสาขาแถวเพชรบุรี ไหมคะ?

    • ppfence says:

      ม้วนละ100 เมตรค่ะ ราคาม้วนละ 13,900 บาทค่ะ ทางบริษัทเราไม่มีตัวแทนจำหน่ายค่ะ คุณลูกค้าสามารถมาดูสินค้าจริงทางบริษัทได้ ที่ กำแพงแสน อยู่ ตรงข้าม ม.เกษตรกำแพงแสนค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: