Tag Archives: ฟาร์มแพะ

  1. ระวัง!! รั้วแพะฆ่าแพะ

    Leave a comment

    November 18, 2013 by ppfence

    การทำรั้วแพะ ทำไมต้องใส่ใจ (ระวัง!! รั้วแพะฆ่าแพะ)   ในการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมถึงฟาร์มแพะ สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือการทำรั้วที่มีประสิทธิภาพว่า สามารถกั้นสัตว์ที่เลี้ยงให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดและกั้นสัตว์ร้ายไม่ให้ มารบกวนหรือทำร้ายสัตว์ที่เลี้ยงได้ หากไม่มีการศึกษาข้อมูลและตัดสินใจทำรั้วแพะที่ผิดพลาดในครั้งแรก ก็อาจทำให้การจัดการต่อๆ ไปเกิดความยุ่งยากและนำมาซึ่งความสูญเสียได้ในภายหลัง ประเภทของรั้วตาข่ายสำหรับแพะ รั้วตาข่าย ที่ใช้ในการทำรั้วแพะแกะมีหลายประเภท เช่น 1.1 Chain link …
    Continue reading